Muhabbet Kemal Koçak » Polyommatus sertavulensis cilicinus (Sertavul Çokgözlüsü)

Polyommatus sertavulensis cilicinus (Sertavul Çokgözlüsü)