Alperen Yayla » Lycaena thersamon (Küçükateşgüzeli)

Lycaena thersamon (Küçükateşgüzeli)