Munir Hançer » Satyrium armenum (Mavi Sevbeni)

Satyrium armenum (Mavi Sevbeni)